Strona główna

UWAGA

Mając na uwadze dobro naszych Pacjentów zwracamy uwagę , że w ostatnim czasie nasiliły się informacje na temat nieprawidłowego używania płyt standardowych. NIE MA możliwości legalnego nabycia kompletu płyt standardowych, ich odsprzedawania lub przegrania.

Program w oparciu o płyty standardowe jest również częściowo indywidualizowany w zakresie:

W programie standardowym mamy również bardzo szczególne płyty używane w przypadku dzieci z epilepsją.

Nie można, więc powiedzieć, że program standardowy jest dla wszystkich taki sam. Każdego Pacjenta należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości proszę o kontakt.

National Director For Poland

mgr Katarzyna Rychetsky

 

Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: