Szkolenia

Szkolenia

Kurs Metody Johansen IAS

6-8 maja 2021 online

w godzinach 9.00-17.00

9 maja 2021 online 

w godzinach 9.00 -14.00

zgłoszenia johansen-ias@home.pl

Program szkolenia:

Dzień I
–  Wprowadzenie
–  Ogólne omówienie znanych terapii słuchu
–  Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu – specyficzna stymulacja słuchu
–  Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego i wyborze muzyki
–  Studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym
–  Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych

Dzień II
–  Lateralizacja
–  Ćwiczenia praktyczne
–  Podstawy teoretyczne
–  Rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego
–  Studium przypadku- dziecko w wieku szkolnym
–  Rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego
–  Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?

Dzień III
–  Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego
–  Badanie audiometryczne
–  Test dychotyczny
–  Egzamin pisemnny
–  Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki
–  Związek między muzyką a mową
–  Studium przypadku z audiogramem

Dzień IV
–  Praktyczne zastosowanie Johansen IAS
–  Jak zaplanować program terapii,

Warunki rozpoczęcia pracy metodą Johannes IAS:
–  Wykształcenie wyższe związane z pedagogiką, psychologią, medycyną ( logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci), scan dyplomu do wglądu
–  Pomyślne ukończenie szkolenia – kurs metody Johansen IAS ,
–  Zakup audiometru o określonych parametrach ( na szkolenie nie jest potrzebny).
–  Wpis do rejestru terapeutów JIAS i przestrzeganie międzynarodowych standardów prowadzenia treningu.

Koszty rozpoczęcia pracy :

1.kurs 2000 zł,

2.zakup audiometru (od 9.000zł do 13800zł),

3. opłata rejestracyjna 50zł19.00

Następne terminy szkoleń

Zgłoszenia na kurs:

Prosimy przesłać mailem dokumenty zgłoszeniowe najpóźniej do 3 maja 2021 ( formularz +cv+ scan) email: johansen-ias@home.pl
Po zakwalifikowaniu podamy numer konta, aby mogli Państwo dokonać pełnej wpłaty, w przypadku rezygnacji z udziału w kursie na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem wpłata podlega pełnemu zwrotowi, a rezygnacja po tym terminie powoduje zatrzymanie opłaty administracyjnej w wysokości 500zł .

Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania)