Dla rodziców

Dla rodziców

Proponujemy wypełnienie Kwestionariusza Wstępnego w celu sprawdzenia czy trudności Państwa dziecka mogą być związane z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych. Po otrzymaniu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby zastanowić się nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy proponowanej w terapii Johansena IAS.

Kwestionariusz Wstępny ( do pobrania)