Szkolenia

Szkolenia

Kurs Metody Johansen IAS

24- 27 czerwca 2024

Wrocław 

Szkolenie w całości online cena 2600zł :

Poniedziałek 15:00 – 21:00

Wtorek 15:00 – 21:00

Środa 15:00 – 21:00

Czwartek 15:00 – 21:00

zgłoszenia pod adresem: https://asto.edu.pl/terminarz-szkolen/johansen-indywidualna-stymulacja-sluchu-ias/johansen-indywidualna-stymulacja-sluchu-johansena-ias-5/

Program szkolenia:

Dzień I
–  Wprowadzenie
–  Ogólne omówienie znanych terapii słuchu
–  Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu – specyficzna stymulacja słuchu
–  Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego i wyborze muzyki
–  Studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym
–  Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych

Dzień II
–  Lateralizacja
–  Ćwiczenia praktyczne
–  Podstawy teoretyczne
–  Rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego
–  Studium przypadku- dziecko w wieku szkolnym
–  Rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego
–  Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?

Dzień III
–  Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego
–  Badanie audiometryczne
–  Test dychotyczny
–  Egzamin pisemnny
–  Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki
–  Związek między muzyką a mową
–  Studium przypadku z audiogramem

Dzień IV
–  Praktyczne zastosowanie Johansen IAS
–  Jak zaplanować program terapii,

Warunki rozpoczęcia pracy metodą Johannes IAS:
–  Wykształcenie wyższe związane z pedagogiką, psychologią, medycyną ( logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci), scan dyplomu do wglądu
–  Pomyślne ukończenie szkolenia – kurs metody Johansen IAS ,
–  Zakup audiometru o określonych parametrach ( na szkolenie nie jest potrzebny).
–  Wpis do rejestru terapeutów JIAS i przestrzeganie międzynarodowych standardów prowadzenia treningu.

Koszty rozpoczęcia pracy :

1. cena kursu 2600 zł 

Regulamin szkoleń:

Wpisanie na listę uczestników odbywa się po przesłaniu formularza zgłoszeniowego .

Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia na 14 dni przed szkoleniem, w formie pisemnej na adres e-mail wskazany na naszej stronie. Wówczas zwracamy całość wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot jest rozpatrywany indywidualnie. Odwołanie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem powoduje zatrzymanie 500zł na poczet opłat manipulacyjnych związanych z organizacją szkolenia ( szkolenia stacjonarne ) i 300zł przy szkoleniach online.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin z przyczyn niezależnych od nas, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Osoby, które wówczas zrezygnują ze szkolenia otrzymają pełny zwrot wpłat.

Filmowanie, nagrywanie w trakcie szkolenia przez uczestników jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego szkolenie. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 )

Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

2.zakup audiometru (od 7.000zł do 13800zł),

3. jednorazowa opłata rejestracyjna 50zł

Następne terminy szkoleń

Zgłoszenia na kurs:

Prosimy przesłać mailem dokumenty zgłoszeniowe  ( formularz +cv+ scan) 
Po zakwalifikowaniu podamy numer konta, aby mogli Państwo dokonać pełnej wpłaty, w przypadku rezygnacji z udziału w kursie na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem wpłata podlega pełnemu zwrotowi, a rezygnacja po tym terminie powoduje zatrzymanie opłaty administracyjnej w wysokości 500zł .

Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania)