Szkolenia

Szkolenia

Kurs Metody Johansen IAS

27-29 listopada 2023 Kraków

szkolenie stacjonarne cena 3000zł

zgłoszenia proszę kierować na adres gadula.szkolenia@gmail.com 

14-17 grudnia 2023 Wrocław 

Szkolenie w całości online cena 2400zł :

Poniedziałek 14:00 – 21:00

Wtorek 14:00 – 21:00

Środa 9:00 – 17:00

Czwartek 9:00 – 17:00

zgłoszenia pod adresem: https://asto.edu.pl/terminarz-szkolen/johansen-indywidualna-stymulacja-sluchu-ias/johansen-indywidualna-stymulacja-sluchu-johansena-ias-5/

Program szkolenia:

Dzień I
–  Wprowadzenie
–  Ogólne omówienie znanych terapii słuchu
–  Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu – specyficzna stymulacja słuchu
–  Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego i wyborze muzyki
–  Studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym
–  Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych

Dzień II
–  Lateralizacja
–  Ćwiczenia praktyczne
–  Podstawy teoretyczne
–  Rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego
–  Studium przypadku- dziecko w wieku szkolnym
–  Rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego
–  Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?

Dzień III
–  Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego
–  Badanie audiometryczne
–  Test dychotyczny
–  Egzamin pisemnny
–  Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki
–  Związek między muzyką a mową
–  Studium przypadku z audiogramem

Dzień IV
–  Praktyczne zastosowanie Johansen IAS
–  Jak zaplanować program terapii,

Warunki rozpoczęcia pracy metodą Johannes IAS:
–  Wykształcenie wyższe związane z pedagogiką, psychologią, medycyną ( logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci), scan dyplomu do wglądu
–  Pomyślne ukończenie szkolenia – kurs metody Johansen IAS ,
–  Zakup audiometru o określonych parametrach ( na szkolenie nie jest potrzebny).
–  Wpis do rejestru terapeutów JIAS i przestrzeganie międzynarodowych standardów prowadzenia treningu.

Koszty rozpoczęcia pracy :

1. cena kursu 2400 zł 

Regulamin szkoleń:

Wpisanie na listę uczestników odbywa się po przesłaniu formularza zgłoszeniowego ze strony johansen.ias.pl z zakładki szkolenia.

Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia na 14 dni przed szkoleniem, w formie pisemnej na adres e-mail wskazany na naszej stronie. Wówczas zwracamy całość wpłaconej kwoty. Po tym terminie zwrot jest rozpatrywany indywidualnie. Odwołanie uczestnictwa na 5 dni przed szkoleniem powoduje zatrzymanie 500zł na poczet opłat manipulacyjnych związanych z organizacją szkolenia ( szkolenia stacjonarne ) i 300zł przy szkoleniach online.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin z przyczyn niezależnych od nas, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. Osoby, które wówczas zrezygnują ze szkolenia otrzymają pełny zwrot wpłat.

Filmowanie, nagrywanie w trakcie szkolenia przez uczestników jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego szkolenie. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 )

Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

2.zakup audiometru (od 7.000zł do 13800zł),

3. jednorazowa opłata rejestracyjna 50zł

  • Kwiecień 2023

Następne terminy szkoleń

  • superwizja 26 listopada 2022 ( online )
  • Grudzień. 2022 online

Zgłoszenia na kurs:

Prosimy przesłać mailem dokumenty zgłoszeniowe  ( formularz +cv+ scan) email: johansen-ias@home.pl
Po zakwalifikowaniu podamy numer konta, aby mogli Państwo dokonać pełnej wpłaty, w przypadku rezygnacji z udziału w kursie na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem wpłata podlega pełnemu zwrotowi, a rezygnacja po tym terminie powoduje zatrzymanie opłaty administracyjnej w wysokości 500zł .

Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania)


Pobierz