Strona główna

Indywidualna Stymulacja Słuchu
dr K. Johansena IAS.

Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży,
dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.


O metodzie

Zaletą metody jest

jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka.

Kolejną zaletą jest

to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem.

W trakcje stymulacji

Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Program.

Uwaga

Mając na uwadze dobro naszych Pacjentów zwracamy uwagę , że w ostatnim czasie nasiliły się informacje na temat nieprawidłowego używania płyt standardowych. NIE MA możliwości legalnego nabycia kompletu płyt standardowych, ich odsprzedawania lub przegrania.

Program w oparciu o płyty standardowe jest również częściowo indywidualizowany w zakresie:

 • wzmocnienia ucha lub jego zdjęcia,
 • długości słuchania kolejnych płyt na poszczególnych etapach programu.
 • doboru płyt, nie każde dziecko słucha tych samych płyt, w tej samej kolejności,
 • zastosowania filtrów na różnych częstotliwościach, jeśli wiemy z wywiadu, że jest taka konieczność np. nadwrażliwość

W programie standardowym mamy również bardzo szczególne płyty używane w przypadku dzieci z epilepsją.

Nie można, więc powiedzieć, że program standardowy jest dla wszystkich taki sam. Każdego Pacjenta należy rozpatrywać indywidualnie.

Dla kogo.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • małymi dziećmi ( od 3 r. ż),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.